בכל שעה עגולה (15:00, 16:00, 17:00) נרשום כאן הודעה כללית רק כדי שתדעו שהעמוד מתעדכן אצלכם. אם לא - עשו רפרש. אם עדיין אינכם רואים את ההודעות הללו, ישנה בעיה ועליכם לדווח למשגיח.

בשאלה 3, מדובר במחרוזות באורך n